Tin tức và sự kiện

NHÀ MÁY TẤM 3D HÀ NAM

 
Ưu điểm của hệ sàn rỗng dự ứng lực do nhà máy Sông Đà – Việt Đức cung cấp
v Do có lỗ rỗng nên nhẹ, kết hơp với thép ứng lực